Na inicijativu HNS-a dana 10.lipnja 2020.godine u Mostaru je održan sastanak između predstavnika Odjela za branitelje HVO-a i Domovinski rat  koji okuplja udruge bivših pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji,na kojem su bili predstavnici Ministarstva branitelja županija s hrvatskom većinom u FBiH,te predstavnici određenih udruga HVO-a iz Domovinskog rata,te predstavnici ministarstva Branitelja RH,na kojem se raspravljalo  o primjeni  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,a vezano za ostvarivanje prava pripadnika HVO-a u RH, i koji sastanak je protekao bez predstavnika URB HVO-a ŽZH koje nitko nije pozvao na taj sastanak.

S tim u svezi URB HVO-a ŽZH daje slijedeće priopćenje:

1.URB HVO-a ŽZH okuplja preko 500 uredno registriranih članova,pripadnika HVO-a iz borbenih postrojbi od kojih ogroman broj(cca 95%)ne ostvaruje nikakva trajna mjesečna novčana primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu ,

2.Predstavnici URB HVO-a ŽZH su u nekoliko navrata sukladno usmenim  dogovorima i zapisnicima sa sastanaka održanim u sjedištu Ministarstva Branitelja RH,ul.Nevenke Topalušić 1,u Zagrebu dogovorili s predstavnicima ministarstva Branitelja RH,Ivanom Vukićem  državnim tajnikom ministarstva Branitelje,Ivicom Akmadžom glavnim tajnikom tog ministarstva,te Vladimirom Bergmanom Načelnikom Sektora za upravne i pravne poslove navedenog ministarstva sudjelovanje predstavnika URB HVO-a ŽZH na svim sastancima koji se budu organizirali po pitanju primjene Zakona o hrvatskim Braniteljima i članovima njihovih obitelji a koji se budu ticali pripadnika HVO-a poradi ostvarivanja i zaštite njihovih prava u RH.

3.Predstavici Ministarstva branitelja RH su predstavnicima URB HVO-a ŽZH obećali sudjelovanje na tim sastancima pri HNS jer je HNS organ preko koga se trebaju organizirati i održati ti sastanci,te kako će predstavnici Ministarstva Branitelja RH tražiti od predstavnika HNS-a sudjelovanje predstavnika URB HVO-a ŽZH na tim sastancima.

Imajući u vidu kako na zadnjem sastanku održanom dana 10.lipnja 2020.godine u Mostaru nisu bili pozvani predstavnici URB HVO-a ŽZH a raspravljalo se o pravima pripadnika HVO-a, to su predstavnici URB HVO-a ŽZH oštro osudili i napisali otvoreno pismo Ministarstvu hrvatskih Branitelja RH zbog nepozivanja predstavnika URB HVO-a ŽZH na taj sastanak jer su imali što reći, a poglavito vodeći računa o tome kako svi predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a u FBiH predstavljaju članove koji su mahom riješili svoj status po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH. Poradi napomene predstavnici Udruge obitelji poginulih,nestalih i zatočenih Branitelja HVO-a, HVIDRE, odlikovanih,te udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata predstavljaju članove sa riješenim statusom, i mogu se samo boriti za zadržavanje tog statusa i zaštite materijalnih i novčanih primanja koja primaju od završetka Domovinskog rata u BiH, a koja nisu mala,dok se URB HVO-a ŽZH bori za svoje članove Branitelje koji su svi u godinama,obiteljski ljudi,velika većina je u izrazito teškom socijalnom i zdravstvenom stanju, i nitko od njih od završetka Domovinskog rata nije dobio nikakva trajna mjesečna novčana primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu osim ponekad jednokratne novčane pomoći od strane Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH, koju su ruku na srce u više navrata dobili i predstavnici i članovi navedenih udruga iz Domovinskog rata u BiH koji sebe vole častiti nepostojećim imenima tzv.“krovne,temeljne ili reprezentativne“udruge koje niti jedan zakon o pravima Branitelja u FBiH i njenim županijama ne poznaje kao takve.

Zbog svih tih razloga URB HVO-a ŽZH je uputila oštro pismo Ministarstvu  Branitelja RH na koje je danas dana 24.srpnja 2020.godine došao odgovor u kojemu se navodi kako se Ministarstvo Branitelja RH skrbi o svim pripadnicima HVO-a, te ima odličnu suradnju sa svim udrugama HVO-a u BiH, a URB HVO-a ŽZH preporuča ostvarivanje konkretnije suradnje s Hrvatskim narodnim saborom u BiH, odnosno njihovim Odjelom za Branitelje HVO-a i Domovinski rat koji okuplja udruge bivših pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji te koordinira aktivnostima koje imaju svrhu poboljšanja pravnog i materijalnog statusa pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji. Isto tako u odgovoru su naveli kako to Ministarstvo ima odličnu suradnju sa svim udrugama HVO-a što su pokazali svih prethodnih godina  odazivajući se svakom zahtjevu za sastanak ne čineći pri tome razliku među udrugama niti favorizirajući određenu udrugu ili kategoriju stradalnika.

Cijeneći dostavljeni odgovor Ministarstva branitelja RH URB HVO-a ŽZH je odmah uputila zahtjev Odjelu za Branitelje i Domovinski rat pri HNS,zahtijevajući od istih bezuvjetno pozivanje na sve buduće sastanke predstavnika URB HVO-a ŽZH koji ne smiju nikada biti zaobilazni faktor u ostvarivanju prava pripadnika HVO-a koji nisu riješili svoj status iz Domovinskog rata u BiH jer je to jedino pravično i pošteno. Između ostalog URB HVO-a ŽZH ima moralnu i zakonsku obvezu pravodobnog i  istinitog izvještavanja svojih članova o svim njihovim pravima kao i cijele javnosti jer URB HVO-a ŽZH preko svog Predsjednika Vlade Marušića uređuje i objavljuje sve vijesti iz braniteljske populacije HVO-a preko braniteljskog portala.ba.

Kome to bilo pravo a kome krivo.

/Braniteljski portal.ba/URB HVO-a ŽZH