Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata Salko Bukvarević i županijski ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Oliver Soldo održali radni sastanak u Mostaru.

Ovom posjetom intenzivirana je saradnja dvaju Ministarstava te su predstavljene aktivnosti u tekućoj 2020. godini.

Ministar Bukvarević informirao je o provedbi Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji u Federaciji BiH po kojem je do sada na federalnoj razini oko 15 tisuća branitelja starijih od 57 godina ostvarilo pravo na egzistencijalnu naknadu. Još jednom je naglasio da su, sukladno opredjeljenju Vlade FBIH i resornog Ministarstva, naknade braniteljima iz Budžeta FBiH bile prioritet u isplati te su unatoč krizi uzrokovanoj koronavirusom zadržane na istoj razini.

Ministar Soldo istaknuo je da će Ministarstvo bez obzira na sadašnju tešku situaciju izazvanu pandemijom, sukladno financijskim i drugim mogućnostima, nastaviti aktivnosti na implementaciji Zakona na županijskoj razini za što je iskazana puna potpora federalnog ministra.

Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ