Centar za socijalni rad Grada Širokog Brijega je na svojoj web stranici objavio uvjete i načine predaje zahtjeva za stjecanje statusa roditelja-njegovatelja sukladno Zakonu o roditeljima njegovateljima(„Sl.novine FBiH“broj 75/21).

Prikupljenu dokumentaciju za ponovnu ocjenu invalidne djece treba donijeti u Centar za socijalnu skrb Grada Širokog Brijega koji će Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom poslati u Institut za medicinsko vještačenje u Mostaru, kako bi se izbjegli dodatni poštanski troškovi na teret roditelja koji podnose zahtjeve za ponovnu ocjenu.

Isto tako svi ostali zainteresirani roditelji trebaju se javiti u Centar za socijalni rad Široki Brijeg kako bi dobili sve potrebne informacije koje ih zanimaju.

Obrazac zahtjeva za stjecanje statusa roditelja njegovatelja se može preuzeti na linku Centra za socijalni rad Grada Širokog Brijega ili neposredno u Centru.

Iz gore priloženog zahtjeva je vidljivo kako je potrebito ponovno utvrditi invalidnost djeteta u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Mostaru(I-stupanjska ljekarska komisija),prikupiti gore navedenu dokumentaciju:

-kopiju osobne iskaznice,

-uvjerenje o prebivalištu, CIPS,

-preslik izvorne medicinske dokumentacije djeteta,

-preslik rješenja o kategorizaciji invalidnosti djeteta,

-original uplatnicu o plaćeni troškovima medicinskog vještačenja djeteta u iznosu od 85,41 KM ukoliko se vještačenje izvrši u Institutu za medicinsko vještačenje u Mostaru, odnosno iznos od 128,12 KM ukoliko se vještačenje izvrši u domu djeteta.

Svu dokumentaciju s uplatnicama treba donijeti u Centar za socijalni rad Grada Širokog Brijega koji će potom istu proslijediti na Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Mostaru,koji će po svom rasporedu pozivati roditelje s njihovom djecom na vještačenje.

NAPOMENA:Uplaćeni novčani iznos za vještačenje biti će vraćen roditeljima ukoliko se potvrdi vještačenje sukladno rješenjima o već utvrđenoj invalidnosti djece.

Vlado Marušić / Braniteljskiportal.ba