Govor i prijedlog Pere Barbarića – Pepija na XI. Saboru HNS-a o zaštiti života od začeća do prirodne smrti.

Hvaljen Isus i Marija!

Poštovani g.predsjedniče, poštovani članovi radnog predsjedništva, poštovani sabornici i dragi gosti, sve Vas skupa pozdravljam!

Bogu hvala što su, nakon proteklih izbora, Hrvati ušli u proces u kojemu nam se evo dodvoravaju i laskaju oni koji nas ne vole…

Sve je dobro i sve ide u dobrom pravcu, samo nam po mom sudu kad je u pitanju demografska strategija i Deklaracija XI. Sabora HNS-a, nedostaju dvije ključne stvari bez kojih će sve ostati mrtvo slovo na papiru.

Zato sam pripremio dva prijedloga koja trebaju nadopuniti ono što nam nedostaje, i za njih ću, nakon mog obrazloženja, tražiti da se sabornici javno izjasne putem glasovanja.

Bogu hvala da je i nadahnuo glavno vijeće na čelu sa dr. Božom Ljubićem da okupi kvalitetan i stručan tim i da konačno Hrvati prvi u BiH dobiju demografsku strategiju koja je u ovom trenutku najvažnija strategija.

Posebno hvala profesorici gđi. Milićević koja je najzaslužnija za izradu ove demografske strategije.

Ne treba biti previše pametan da shvatimo da su, nažalost, statistički podaci izneseni u ovoj strategiji, pogubni za Hrvate i da oni bez sumnje vode našemu fizičkom nestanku na prostoru BiH.

Što se tiče Mjera demografske strategije, one su manje-više dobre, ali nedostaje ključna mjera, a ona se odnosi na to da ova strategija treba uključiti i odredbu koja će zaštiti život od začeća do prirodne smrti.

Ovo je najvažnija mjera jer bez ove mjere sve je besmisleno i uzaludno. Sa ovom nadopunom tek onda bi ova strategija bila cjelovita i moglo bi se reći da ona promiče kulturu života i da će imati učinka.

Jer ne možemo imati demografsku strategiju, a da se i dalje zalažemo za ubojstvo nerođenog djeteta.

Za provedbu ove strategije trebat će se osigurati financijska sredstva i jako puno hrabrosti i domišljatosti budući da se ova strategija izravno suprotstavlja kulturi smrti koju promiče Istanbulska konvencija koja je usvojena u BiH i za koju su, nažalost, podigli ruku i hrvatski zastupnici.

Danas je ovdje s nama i g. Andrej Plenković, koji je 2019.g. bio sa nama na sastanku u Mostaru uoči usvajanja Istanbulske konvencije. Tada sam ga, na tom sastanku, upozorio o velikom zlu koje će donijeti Istanbulska konvencija hrvatskom narodu ako je usvoji.

Koliko zlo i užas promiče Istanbulska konvencija pokazati će samo jedan podatak i aspekt.

Od usvajanja Istanbulske konvencije, u Hrvatskoj je 84 mladića i djevojaka promijenilo spol (osakaćeno), a 540 ih čeka na promjenu spola. Za godinu ili dvije ove će brojke biti daleko veće – pitam sebe, a i Vas gdje sve ovo vodi i što je ideja ovog ludila!?

Njemački filozof i mislilac, Friedrich Nietzsche, koji je imao veliki utjecaj u 19. stoljeću, u svojim razmišljanjima i govorima, govorio je o smrti Boga kojeg su ljudi ubili u sebi i u društvu. On je dao savršenu dijagnozu ondašnjeg društva, koje je kamilica u odnosu na današnje društvo, a ipak kao što znamo taj veliki mislilac završio je u ludnici.

ZAŠTO JE NIETZSCHE ZAVRŠIO U LUDNICI, A DAO JE SAVRŠENU DIJAGNOZU ONDAŠNJEG DRUŠTVA?

NIETZSCHE JE ZAVRŠIO U LUDNICI ZATO ŠTO NIJE IMAO ADEKVATAN ODGOVOR I NIJE GA NAŠAO UNATOČ SVOJ SVOJOJ PAMETI.

Odgovor se nalazi u Božjoj riječi i obdržavanju Božjih zapovijedi.

Zato i NAŠA DANAŠNJA DIJAGNOZA STANJA U KOJEM SE NALAZI HRVATSKI NAROD U BIH MORA IMATI ADEKVATAN ODGOVOR KOJI SE TEMELJI NA BOŽJOJ RIJEČI I PO PITANJU DEKLARACIJE I DEMOGRAFSKE STRATEGIJE.

Zato smatram, da ako u Deklaraciju i strategiju ne ubacimo ovu odredbu koja će obvezati naše zastupnike da štite i promiču život od začeća do prirodne smrti, sve će biti uzaludno i jalovo.

Tekst mog prijedloga za Deklaraciju glasi:

„ HNS I SVI NJEGOVI ZASTUPNICI OBVEZUJU SE DA ĆE U ZAKONODAVNOJ I IZVRŠNOJ VLASTI PROMICATI I ZASTUPATI STAVOVE KOJI ŠTITE ŽIVOT OD ZAČEĆA DO PRIRODNE SMRTI“.

Drugi prijedlog glasi :

„Svi zastupnici HNS-a se obvezuju da će u općinama i županijama gdje mogu osigurati većinu, osigurati minimalno 10% proračunskih sredstava za provedbu mjera demografske strategije“.

Bog Vas blagoslovio – živjeli.
Predsjednik Hrvatskog saveza HKDU-Hrast
Pero Barbarić – Pepi.

Prijedlog o nadopuni Deklaracije koji se odnosi na zaštititu života od začeća do prirodne smrti je dat na glasovanje i jednoglasno usvojen.

Drugi prijedlog nije dat na glasovanje.

OTPOR.Media