Fondacije za stambeno zbrinjavanje pripadnika braniteljskih populacija u FBiH objavila je Javni poziv za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2023. godinu.

Javni poziv o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2023. godinu je odlukom Upravnog odbora Fondacije objavljen od 13.02.2023. godine i trajat će do 13.03.2023. godine.

Detalje možete pronaći na linkovima formulara ispod, ili na web stranici Fondacije https://fbp.ba/

Javni poziv

Aplikacijski obrazac za prijavu dodjele povoljnih kreditnih sredstava

Aplikacijski obrazac za prijavu za dodjelu interventnih kreditnih sredstava

Aplikacijski obrazac za prijavu dodjele povoljnih kreditnih sredstava

BraniteljskiPortal.ba