Izmjene i dopune Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, koje je danas usvojio Dom naroda Federalnog parlamenta, donose se jer je presudama Ustavnog suda utvrđeno da pojedini članovi Zakona nisu u skladu s Ustavom Federacije BiH – izjavio je federalni ministar za pitanja branitelja i invalida obrambeno – oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, ozvijestila je Fena.

Pojašnjava da se to odnosi na članove u kojima se navodi da pored pisanih dokumenata građanima BiH koji su u upravnom postupku mora biti priznato i pravo na vođenje upravnog postupka.

“To ovim Zakonom nije bilo definirano i zato smo morali, pored dokumenata koji se odnose na vojnu i liječničku dokumentaciju, uvažiti i upravni postupak svakome tko je došao do pozitivnih nalaza i mišljenja” – ističe Bukvarević, govoreći da se to, između ostalih, odnosi na pripadnike 28. divizije Srebrenica.

Po važećem Zakonu oni su bili dužni donijeti originalnu vojnu ili liječničku dokumentaciju, što kako kaže Bukvarević, objektivno ne mogu to jest “samo mogu provesti upravni postupak, u kojem će nadležni komandanti i doktori koji su ih liječili potvrditi da su ranjeni na borbenoj liniji ili bili pripadnici u ovom slučaju 28. divizije”.

“Dakle, radi se o praktičnoj stvari, ali i o tome da Europska konvencija o ljudskim pravima precizira da svaki građanin svoj status može dokazivati i kroz upravni postupak” – rekao je Bukvarević.

Osim toga, u Zakonu je došlo do promjena kako se imenuju timovi za kontrolu i tim za koordinaciju revizije. Naime, Zakon propisuje način imenovanja, ali ne i način razrješenje ili ponovnog imenovanja.

“Ovim smo izmjenama to jasno precizirali i time omogućili da se točno zna, kao što je to slučaj i u drugim zakonima, kako se imenuje i razrješava neko tijelo” – naveo je Bukvarević.

Podsjetio je da su u jednom tekstu predložene izmjene i dopune usvojene u Zastupničkom domu navodeći da je u međuvremenu Vlada Federacije BiH usvojila amandman Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda.

“To se odnosi na član, koji govori da je branitelj, kojem se izda rješenje resornog ministarstva, do sada mogao pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda FBiH. Prijedlog je da se to uradi kod županijskih sudova iz razloga što od 4.900 onih koji su pokrenuli do sada je Vrhovni sud regulirao oko 2.800 predmeta. Zato imamo objektivan problem da branitelji predugo čekaju na to rješenje, te je Vlada prihvatila amandman, koji je postao sastavni dio Zakona” – potvrdio je Bukvarević.

Po proceduri, navedene izmjene i dopune Zakona, da bi stupile na snagu, moraju se ponovno izglasati u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH radi usuglašavanja različito usvojenih tekstova zakona.

FENA