Istinski razvojačeni Branitelji u FBiH neovisno kojoj vojnoj komponenti su se nagledali i naslušali svega i svačega u Domovinskom ratu u BiH, tako da ih malo toga ili malo tko može zaskočiti ili preskočiti u njihovim spoznajama svijeta u kojemu se danas nalaze.

No, jako je zanimljivo kako uvijek pa i danas postoje situacije koje ih normalno ne mogu zaskočiti ili preskočiti ali ih pak mogu iznenaditi, zapravo ostaviti u još većem razočarenju nego li su živjeli svih ovih godina od završetka Domovinskog rata.

Razočarenje i iznenađene im je tim veće jer dolazi s one strane koja ih je u Domovinskom ratu napala zajedno sa srpskim dragovoljcima i četnicima uz pomoć agresorske JNA da bi konačno ta agresorska i zločinačka strana bila nagrađena s 49% teritorija BiH kojeg ni po čemu ne zaslužuje dok je preostalih 51% teritorija ostalo u rukama dva naroda, Hrvatima i Muslimanima-Bošnjacima kako im drago da se krve do iznemoglosti za pregovaračkim stolom kojemu nema kraja jer za tim stolom zajedno participiraju Turci, Hrvati, Srbi, Rusi, Amerikanci, Francuzi, Englezi, Kinezi, k…i, palci, OHR, IFOR, Visoki predstavnik i tko sve još ne.

To iznenađenje dolazi s objavom te zločinačke tvorevine RS kako će ona svim pripadnicima njihovih“boraca“koji su bili u zoni „borbenih dejstava“dati“borački dodatak“u visini od 3,00 KM po mjesecu sudjelovanja u ratu(agresorskom u BIH), umjesto dosadašnjih 2,20 KM.

RS nije predvidjela neku veću proceduru predaje takvih zahtjeva za njihove „borce“kojima je dovoljno da se jave u njihove“službe za borce“po njihovim općinama i gradovima i taj „borački dodatak“će im biti riješen. Što se tiče njihovih“boraca“koji već primaju taj „borački dodatak“oni ne trebaju ponovno predavati svoje zahtjeve.

RS je navela kako takvih „boraca“u RS ima oko 193 000 kojima je osigurano cca 150 milijuna KM za namjenu tog „boračkog dodatka“.

Jedino što je ostalo nerazjašnjeno je što će biti s njihovim RVI- kojih po njihovim evidencijama ima ukupno 2 800, jer se postavlja pitanje da li i njima pripada pravo na taj“borački dodatak“,kojeg će i ta kategorija zacijelo dobiti jer ih nema puno.

Sada dolazimo do ključnog pitanja zbog kojeg nastaje ovaj tekst kao dijete u povojima, kako je moguće da je ta zločinačka i agresorska tvorevina RS donijela Zakon ili uredbu koja je mnogo pravičnija i moralnija za branitelje od bilo kakvog zakona ili uredbe u FBiH koji se tiču braniteljskih prava u FBiH?

Premda odluka kojom se tzv“borcima“iz RS-a dodjeljuje tzv“borački dodatak“obiluje nizom manjkavosti ona je i kao takva bolja i pravičnija od bilo kakve odluke o pravima branitelja donesene u FBiH.

Imajući u vidu kako je URB HVO-a ŽZH(bivša UZB ŽZH)već prije 10/deset godina, 2013. godine sačinila poseban zakon, lex specialis o braniteljskom dodatku, koji je trebao biti razmatran u oba doma Parlamenta FBiH, ali nije zbog izdaje određenog dijela braniteljske populacije predvođene samoproglašenim tzv“kampom boraca ili heroja“iz Alipašine 41. u Sarajevu, koji su zaustavili provedbu tog zakona i one poznate Rezolucije branitelja, radi poređenja ćemo našim članovima, svim drugim braniteljima i cjelokupnoj javnosti ovim putem podastrijeti najznačajnije stavke posebnog Zakona, lex specialis o braniteljskom dodatku, kako bi se konačno svima pružila konačna slika tko je zastupao istinske težnje razvojačenih Branitelja u FBiH od završetka Domovinskog rata u BiH a tko nije.

Konačno će se vidjeti usporedba našeg zakona o braniteljskom dodatku s tzv“boračkiim dodatkom“u RS-u.

1.Braniteljski dodatak je trajno i prenosivo pravo(na I-nasljedni red), za sve Branitelje iz borbenog sektora ,I-crte bojišnice.
2.Braniteljski dodatak pripada svim razvojačenim Braniteljima u FBiH iz borbenog sektora u visini od 6 KM po mjesecu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH.
3.Braniteljski dodatak mogu ostvariti samo Branitelji koji nisu ostvarili nikakva druga trajna mjesečna primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u borbenom sektoru.
4.Braniteljski dodatak pripada svim braniteljima iz borbenog sektora neovisno na:
-njihove godine života,
-na njihova ukupna mjesečna primanja koja nisu iz Domovinskog rata,
-na njihovu prijavu na Zavodu za zapošljavanje,
-na njihovu prijavu mjesta prebivališta u BiH,
-na dužinu trajanja u borbenom sektoru u Domovinskom ratu. Potreban je 1/jedan mjesec sudjelovanja u borbenim postrojbama.
5.Najviši iznos koji pripada razvojačenim Braniteljima u FBiH koji su bili sudionici od početka do kraja tog rata u borbenom sektoru je visina minimalne mirovine u FBiH, (ona je sada cca 530,00 KM).

Kada se usporede stavke Zakona o braniteljskom dodatku , lex specialis URB HVO-a ŽZH s aktualnim Zakonom o pravima razvojačenih Branitelja i članovima njihovih obitelji u FBiH ,te sa svim Zakonima o dopunskim pravima branitelja po županijama FBiH primjećuje se ogromna razlika u poimanju tog istog braniteljskog dodatka i njegovoj primjeni.

Dok se u svim aktualnim zakonima o pravima branitelja u FBiH i njenim županijama koristi termin tzv“egzistencijalne naknade“koja je milostinja, socijala, diskriminacija, nakarada, sranje, koje se ne može naslijediti, koje se može ukinuti ili umanjiti dotle je braniteljski dodatak jedna ozbiljna stvar kojoj kao takvoj sve vlasti u FBiH moraju prići s krajnjom ozbiljnošću te je kao takvu uvrstiti po hitnoj proceduri u oba Doma Parlamenta FBiH.

No, to niti jedna vlast u FBiH od završetka Domovinskog rata u FBiH ne čini već nastavlja produljivati agoniju istinskih razvojačenih Branitelja u FBiH bez ikakvih trajnih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu a takvih nema mnogo.

Kada se usporedi poseban zakon ili lex specialis zakon o braniteljskom dodatku s tzv“boračkim dodatkom“u RS i tu ima puno razlika, no nikako te razlike nisu tolike kao što su u FBiH.

Ovdje se u RS koristi termin“borački dodatak“što je pandan braniteljskom dodatku. U RS je procedura dobivanja tog „boračkog dodatka“jako pojednostavljena što bi bilo i s braniteljskim dodatkom u FBiH.

U tzv“boračkom dodatku“se napominje kao natkrovljujuće načelo kako svaki njihov“borac“mora pripadati zoni“borbenih dejstava“što se traži u zakonu o braniteljskom dodatku ili zakonu lex specialis.

Ono u čemu se Zakon o braniteljskom dodatku URB HVO-a ŽZH razlikuje od „boračkog dodatka“je visina naknade pio mjesecu(u njih je 3 KM, dok je u nas 6 KM), što je ogromna razlika, ali imajući u vidu zasluge istinskih razvojačenih Branitelja u Domovinskom ratu visina braniteljskog dodatka od 6 KM po mjesecu je zanemariva, a poglavito što takvih istinskih razvojačenih Branitelja bez ikakvih trajnih mjesečnih primanja iz rata nema mnogo.

Što se tiče broja njihovih „boraca“iz zone borbenih dejstava“, njih 193 000 i u njih kao i u FBiH te su brojke očigledno napuhane, koje se jedino mogu riješiti izradom Zakona o jedinstvenom registru branitelja i javnoj objavi korisnika prava iz BIZ-a/braniteljsko-invalidske zaštite, tako da više u tom registru neće biti 585 000 pripadnika oružanih snaga u FBiH veće znatno manje, a samim time i korisnika prava iz rata.

Iz svega proizlazi kako ni RS po uzoru na njihove partizanske heroje nije mogao a ni umio riješiti svoje Boške Buhe kojih se namnožilo od završetka njihovog agresorskog rata u BiH, među kojima ima i „boraca“koji se nisu ni rodili u vrijeme Domovinskog rata u BiH a imaju status tzv“borca“.

Isti takav slučaj je i u FBiH,samo još gori.

Vezano za prava RVI na tzv“borački dodatak“ u RS tu se vode rasprave, dok je URB HVO-a ŽZH i tu našla odgovor.

Svi RVI čija su mjesečna primanja po osnovu RVI manja od braniteljskog dodatka kojeg trebaju dobiti trebaju dobiti razliku do visine braniteljskog dodatka koji im pripada.

Primjer:Ukoliko je jedan RVI bio svo vrijeme Domovinskog rata sudionik borbenog sektora,I-crte bojišnice, njemu treba pripasti iznos minimalne mirovine u FBiH od 530 KM. Ukoliko on dobiva 300 KM ili manje po osnovu RVI njemu treba pripasti razlika do visine minimalne mirovine u FBiH od 530 KM.

Oni RVI koji imaju veći iznos te naknade od visine braniteljskog dodatka koji im pripada po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu(bili su recimo 1/jednu godinu ili 1/jedan mjesec u borbenom sektoru), njima ne pripada braniteljski dodatak, ako ni zbog čega drugoga ono zbog toga što su oni dugi niz godina dobivali naknadu po osnovu RVI dok istinski razvojačeni Branitelji nisu dobivali ništa i najviše su ranjeni i obespravljeni bešćutnim politikama vladajućih kasta u FBiH.

No, pitanje braniteljskog dodatka za sve RVI ostavljamo kao pitanje za kraj jer će dosta korisnika RVI reći kako braniteljski dodatak nema nikakve sveze s njihovom RVI u čemu ima istine, ali postoji i još jedna bolnija istina kako su istinski razvojačeni Branitelji bez ikakvih trajnih prava iz rata vodili krvavi i nepravedni rat od 2013.godine do dana današnjeg sa predstavnicima aktualne zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH, specijalnom i temeljnom policijom, gdje su trpjeli udarce, poniženja, uvrede, gdje je pala i jedna kolateralna žrtva takvih sukoba, u kojima je svoj život izgubio razvojačeni branitelj iz Zenice Ramo Bećirović, dok je Vlado Marušić Predsjednik URB HVO-a ŽZH 2018.godine ispred Parlamenta FBiH u Sarajevu mogao izgubiti glavu u mirnim prosvjedima upravo od strane izdajnika u braniteljskim redovima.

Ne sjećamo se kako je itko od predstavnika RVI u FBiH poveo svoje članove u zajedničke mirne prosvjede s takvim razvojačenim Braniteljima protiv onih koji nam nisu dala trajna i zaslužena prava.

Nitko od njih se nije ni javno očitovao o nepravdi koja se čini istinskim razvojačenim braniteljima koji su se izborili za kakva-takva prava branitelja a sad se bore i ne odustaju od braniteljskog dodatka kojeg bi i RVI mogli dobiti.

O toj nepravdi se nitko nije javno očitovao iz silnih braniteljskih udruga iz FBiH a svi su bili svjedoci navedenih nemilih scena na graničnim prijelazima u BiH, ispred bivšeg sjedišta Vlade FBiH u Alipašinoj 41. u Sarajevu, ispred Parlamenta FBiH, te na mnogim prometnicama u FBiH.

Ipak bez obzira na sve to istinski razvojačeni Branitelji iz FBiH imaju čisto i neokaljano srce stranca Samaritanca te su spremni prijeći tu granicu koja ih još uvijek boli zbog nepravde učinjene njima, i jednako se boriti za sve pripadnike borbenog sektora u FBiH kako bi oni dobili braniteljski dodatak sadržan u našem Zakonu o braniteljskom dodatku ili Zakonu lex specialis.

No, kao ožiljak koji nam pritišće dušu ostaje činjenica kako zločinačka i agresorska RS svojim „borcima“daje „borački dodatak“,a tzv“oslobodilačka ili obrambena FBiH“svojim istinskim razvojačenim Braniteljima to još uvijek nema namjeru učiniti.

S naše strane čekati ćemo ih još samo jedno kraće vrijeme. Dok se ne očituju o našim prijedlozima izmjena i dopuna aktualnih zakona o pravima branitelja u FBiH i Zakona o dopunskim pravima Branitelja u njenim županijama koje smo im uputili prije kojih 15/petnaest dana.

Vrijeme im istječe kao pijesak iz pješčanog sata. Ukoliko za nekoliko dana ne dobijemo termin rasprave o tim našim izmjenama navedenih zakona u oba doma Parlamenta FBiH i Skupštini ŽZH onda neka nam je svima Bog na pomoći.

URB HVO ŽZH